Helen Doron o vlogi staršev pri zagotavljanju kvalitetnega zgodnjega učenja – 2. del

Helen Doron, lingvistka in izkušena učiteljica angleščine, že 30 let uspešno poučuje angleščino po edinstveni metodologiji, ki jo je razvija v veri v otrokove neizmerne sposobnosti za učenje. Kot ustanoviteljica in direktorica Helen Doron Education Group je edinstveno metodo za učenje angleščine nadgradila tudi na področja matematike, fitnesa in razvoja malčkov z izvirnimi in revolucionarnimi učnimi pripomočki. Z veseljem vam zato predstavljamo njene odgovore na vprašanja, ki zagotovo zanimajo tudi vas.

Vprašanja tokrat predstavljajo drugi del tridelne serije in naslavljajo potrebe otrok od 2 do 4 let. Kako lahko starši ustvarijo podlago za zgodnje učenje angleščine in kako lahko ocenijo, kaj se njihov otrok (do 6. leta starosti) uči v angleški instituciji?

To je zanimivo vprašanje, saj vsi starši ne govorijo angleščine, vendar pa želijo vedeti, da se njihov otrok zares uči. Ker starostna skupina od 0 do 6 let zajema širok spekter zmogljivosti, bomo pogledali več razvojnih skupin. Predhodni blog govori o tem, kako lahko starši otrok, starih do 2 let, ustvarijo podlago za zgodnje učenje, najdejo ustrezne tečaje zgodnjega učenja angleščine in ocenijo, kaj se njihov otrok uči. V tem blogu bomo razpravljali, kako to lahko storijo starši otrok, starih od 2 do 4 let.

Razvijanje podlage za učenje

Starši mlajših otrok od 2 do 4 leta starosti, ki se odločijo otroka vpisati v tečaj angleščine, se zavedajo, da so zgodnja leta najbolj optimalna za pričetek učenja tujega jezika. Ti starši prav tako razumejo, kako pomembno je dobro znanje angleščine za prihodnost njihovih otrok. Za predšolske otroke ni na voljo veliko tečajev angleškega jezika, pri raziskovanju programov v angleškem jeziku za malčke in predšolske otroke pa je treba upoštevati, da morajo ti tečaji učiti po učinkoviti in dosledni metodi. Učitelji, skrbniki in starši igrajo osrednjo vlogo v otrokovih učnih izkušnjah, prek teh razmerij pa otroci pridobijo zaupanje in varnost, ki se ju morajo naučiti.  Tako kot pri malčkih do 2 leta starosti so tudi pri otrocih od 2 do 4 let učne izkušnje temelj za rast ter razvoj in to, kar se naučijo v teh letih, je odvisno od njihovih vsakodnevnih izkušenj. Uspešen tečaj za otroke te starosti je še vedno odvisen od čustvene povezave, ki jim pomaga pridobiti samozavest, ki jo potrebujejo za učenje.

Učenje materinega jezika

Tridesetletne izkušnje pri poučevanju in razvoju tečajev angleščine za dojenčke, otroke in najstnike so potrdile, da je najboljši način za učenje angleščine enak učenju materinega jezika. Majhni tečajniki od 2 do 4 let se angleščino pogosto učijo hkrati z materinim jezikom. Najbolj učinkovita metoda poučevanja angleščine pa je prav učenje angleščine na enak način, kot se učijo svojega materinega jezika. Otroci se naučijo razumeti in govoriti, preden se naučijo brati in pisati; to je naravni razvoj jezika. V šoli otrok ne učijo na tak način. Šole učijo in ovrednotijo otrokov napredek pri branju in pisanju, govorjenje pogosto pride na vrsto šele kasneje. K temu seveda vpliva tudi velikosti razreda, kjer učitelji nimajo časa, da bi 15, 25 ali celo 30 otrok učiti govoriti. Ta metoda učenja branja in pisanja še pred učenjem govora se ni izkazala kot najbolj učinkovit format za učenje jezika. Urjenje govorjene besede, osnovni in funkcionalni besednjak z veliko ponavljanji, pozitivno utrjevanje skozi zabavo in igro so ključni pri učenju jezika.

Slogi učenja

Eno od orodij, ki ga mora zagotoviti program zgodnjega učenja angleščine,  je mesečno ali četrtletno poročilo učitelja o tem, kaj se je otrok naučil in kaj se bo še učil. Učni pripomočki, ki sem jih razvila za to starostno skupino, zagotavljajo otroku material za učenje doma. Ti pripomočki za učenje doma so izjemno pomemben del učenja angleščine na naravni način – tako, kot se otrok uči materinega jezika.  Na ta način lahko starši natančno vidijo in slišijo, kaj se otrok uči.

Prav tako si je pomembno zapomniti, da je pri učenju veliko ponavljanja. Nudimo možnost učenja, ne poučevanja. Vsak otrok se bo učil na svoj način, saj ima vsak otrok svojstven način učenja. Večinoma so otroci kinestetični učenci. To pomeni, da se učijo z gibanjem in dotikanjem. Gibanje in dotik sta močni senzorični učni orodji. Programi, ki sem jih razvila, vsebujejo pesmice, zgodbe, video posnetke in aplikacije, ki krepijo učenje v učilnici. Učni materiali so prav tako primerni za tiste tečajnike, ki so zvočni in vizualni učenci. To zagotavlja, da se vsak otrok uči angleščino na način, ki najbolj ustreza njegovemu načinu učenja.

Otroci se učijo z različnimi ritmi in vsak otrok se bo naučil. Staršem ni treba skrbeti. Helen Doron English tečaji temeljijo na metodologiji, ki otroke poučuje na naraven način. Tudi najmanjši se bodo učili, vendar pri njih ni potrebe po merjenju znanja. Učili se bodo neprestano. Helen Doron učiteljica Leior Resnick  pojasnjuje, da ji starši tečajnikov poročajo, kako njihov otrok med branjem v materinem jeziku pogosto izgovarja besede v angleščini. Nadaljuje, da »se starši, ki so prisotni na učnih uricah, čudijo otrokovemu odzivu na moja navodila in vprašanja, njegovemu sodelovanju in sposobnosti govorjenja. Četudi starši ne razumejo, kaj je bilo rečeno, jasno vidijo, da njihov otrok v angleškem okolju v celoti sodeluje«.

Zaporednost zagotavlja napredovanje

Najkakovostnejši programi ponujajo sistematične tečaje, tako da lahko starši vselej vedo, da se tečaji med seboj nadgrajujejo. Ko otrok napreduje skozi program, je prisotno naravno napredovanje k učenju; otroci ne sprejemajo informacij zgolj naključno. Na nobeni stopnji ni treba staršem skrbeti, da njihov otrok ne bo uspešen, če je izpustil nekaj učnega materiala.

Nič ni nikoli izgubljeno

Staršem ni treba skrbeti, da bi lahko hkratno govorjenje angleškega in materinega jezika zmedlo njihovega otroka, saj zadnje raziskave kažejo, da je jezik dejansko vgrajen v možgane. Tudi če je otrok odstranjen iz okolja materinega jezika, ta zanj ni izgubljen. “Izgubljeni” materin jezik, glede na poročilo iz novembra 2014, pusti namreč neizbrisen pečat na možganih. Študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) v ZDA, izpodbija obstoječe mnenje, da se  izpostavljenost jeziku v prvem letu otrokovega življenja lahko “izbriše”, če je otrok prestavljen v drugo lingvistično okolje ali če govori drugi jezik.

Posledice za dvo- ali večjezično učenje so jasne. Ne glede na to, ali se otrok uči drugi jezik vzporedno ali zaporedno, učenje se začne od prvega dne. Vse, kar so kadar koli slišali, četudi tega ne uporabljajo, bo nekoč prišlo na plan. Starši morajo zaupati svojemu otroku in razumeti, da se z veselo vključenostjo in sodelovanjem na tečaju angleščine zares učijo.

Za več informacij o tečajih HELEN DORON ENGLISH za vse starosti obiščite: www.HelenDoron.si

Dobrodošli v svet Helen Doron English

Helen doron kids logo

Pridite na brezplačno preizkusno urico

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Skip to content