Varovanje zasebnosti

Podjetje Helen Doron, d.o.o. (HD) posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo. HD se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. 

Varovanje zasebnosti je nujnostni pogoj pri pogojih uporabe. Pazljivo preverite vse sekcije.  Z uporabo naših storitev se strinjate z vsemi navedenimi pogoji. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da ne vpisujete nikakršnih podatkov.  Za zagotovitev naših tečajev angleščine in drugih zadevnih storitev, bomo potrebovali dodatne informacije o učencih in njihovih starših oz. skrbnikih. Pred kakršnokoli uporabo podatkov, pridobimo njihovo soglasje.

V varovanju zasebnosti si lahko preberete:

Soglasje staršev oz. skrbnikov

Informacije, ki jih zbiramo:

 • Kako zbiramo podatke
 • S kom in zakaj delimo podatke
 • Osebne pravice
 • Kako dolg hranimo podatke
 • Kako skrbimo za podatke
 • Mednarodni prenos
 • Marketing
 • Kako do nas

 

Soglasje staršev oz. skrbnikov

Osebe, stare do 16 let, bodo za komuniciranje z nami vedno potrebovale soglasje staršev oz. skrbnikov. Preverili bomo njihovo soglasje o tem, da lahko uporabljate naše storitve. Za zagotovitev varnosti bomo potrebovali osebne podatke staršev oz. skrbnikov (e-poštni naslov, številka telefona). 

Zagotovili bomo resničnost podatkov, tj. resničnost pridobljenih osebnih podatkov in resničnost staršev oz. skrbnikov. V primeru, da ugotovimo lažnost podatkov ali ne pridobimo soglasja staršev oz. skrbnikov, vam ne moremo nuditi vpogled v naše storitve. 

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov:

1. Vstop in ogled kateregakoli dela HD spletnih strani pomeni, da se strinjate z vsemi navedenimi omejitvami in pogoji uporabe spletne strani. Če se ne strinjate z vsem, vas prosimo, da HD strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

HD uporablja zbrane podatke zgolj za namene, ki so navedeni v nadaljevanju. Vaših podatkov ne bomo zbirali, uporabljali ali razkrivali brez vašega dovoljenja v druge namene kot so navedeni v nadaljevanju ali kot to določa zakon.

Informacije, ki jih zbiramo:

a) podatki o obisku strani – naš spletni strežnik samodejno zbira in beleži naslednje informacije o vsakem uporabniku, ki obišče našo spletno stran: I.) uporabnikov IP naslov II.) vrsto brskalnika III.) imena domen IV.) uporabniško ime (če ga uporablja) V.) datum in čas obiska in VI.) informacije, do katerih je dostopal (naslovi spletnih mest, ki jih je uporabnik obiskal na naši spletni strani), niso pa nujno omejene samo na te podatke. Beležimo tudi podatek o tem, ali je uporabnik na našo stran prišel preko zunanje povezave.

Podatke, ki nam jih posredujete vi ali jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo za statistične namene (a le tako, da ni možno ugotoviti vaše identitete) in za ugotavljanje težav s strežnikom ter urejanje spletnih strani.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo ali prodajamo tretjim osebam.

b) Piškotki: deli spletne strani uporabljajo piškotke za izboljšanje varnosti spletne strani in uporabniške izkušnje pri ogledu spletne strani. Informacije pridobljene preko piškotkov se uporabljajo zgolj v nadaljevanju navedene namene in jih ne posredujemo ali prodajamo tretjim osebam.

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar nam omogoča prilagoditev spletnega mesta uporabniku. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati, ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

c) Osebni podatki: osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, poštni ali elektronski naslov se zbirajo samo preko obrazcev na spletni strani, ki jih prostovoljno izpolnite ali preko elektronske pošte, ki jo neposredno pošljete na HD.

Vse zbrane osebne podatke dobijo predstavniki HD ali oddelki, ki skrbijo za povpraševanja in jih uporabljajo zgolj za potrebe izpolnitve uporabnikovega povpraševanja. Tako pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani ali prodani tretjim osebam.

HD zbira podatke na spletni strani z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletnega mesta ter nudenje zahtevanih storitev. HD lahko uporabi vaše podatke tudi za naslednje namene:

 • internih tržnih raziskav
 • obveščanja udeležencev oz. njihovih staršev/skrbnikov o novostih na spletni strani www.helendoron.si
 • obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi HD

V primeru, da ne želite prejemati obvestil o novostih na spletni strani www.helendoron.si oziroma obvestil o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi HD vas bomo na podlagi vaše odjave preko elektronske pošte slovenia@helendoron.si prenehali obveščati o novostih, od katerih se boste odjavili.

2. Ta stran vsebuje povezave do vsebin in spletnih strani tretjih oseb. Ti pogoji varovanja zasebnosti ne veljajo za vsebine ali spletne strani tretjih oseb, prav tako HD ne prevzema odgovornosti za posredovano vsebino ali vsebino na povezavah.

3. Vse spremembe v pogojih varovanja zasebnosti bodo sproti objavljene na tej strani. Sprememba pogojev ne bo vplivala na predhodno zbrane osebne podatke.

pastedGraphic.png

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema družba Omnilingua d.o.o., Šmartinska  cesta 106, Ljubljana, naslednje:

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Splošno

S to izjavo družba Omnilingua opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

Katere osebne podatke obdelujemo

Družba Omnilingua obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo. Ti osebni podatki so:  ime in priimek sklenitelja pogodbe, ime in priimek otroka – obiskovalca tečaja, bivališče sklenitelja pogodbe, elektronski naslov sklenitelja pogodbe, telefonska številka sklenitelja pogodbe, datum rojstva otroka – obiskovalca tečaja in datum rojstva sklenitelja pogodbe, kontakti starša za obveščanje, izdani računi, preverjanje znanja, prisotnost na uricah, podatki o alergijah.

Zakaj družba zbira in obdeluje osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov je

 • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave pogodbe in izdaje računov;
 • Podatke o imenu in priimku ter starosti otroka zbiramo zaradi izvedbe programa, razvrščanja v ustrezne skupine;
 • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o morebitnih odpovedih ali spremembah v zvezi s tečajem iz kakršnihkoli razlogov;
 • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah.
 • Podatke o alergijah zbiramo zato, ker otrokom med tečajem občasno ponujamo hrano kot učni pripomoček.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete in sicer s sporočilom na e-naslov: slovenia@helendoron.com.

Kako me bo družba kontaktirala glede trženjskih razlogov

Družba vas bo po elektronski pošti obveščala o novih produktih, prodajnih akcijah, dogodkih in podobno.

V kolikor se boste kadarkoli odločili, da podatkov v trženjske namene ne želite več dajati, lahko soglasje umaknete na način, da nas o tem obvestite na naš e-naslov slovenia@helendoron.com.

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Družba sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravic, lahko kadarkoli kontaktirate našo družbo na e-naslov slovenia@helendoron.com.

Ali družba razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

Družba Omnilingua ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam. Dostop do vaših osebnih podatkov ima tudi družba Helen Doron Ltd, ki je matična družba franšiznega sistema Helen Doron.

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam, z izjemo matične družbe Helen Doron Ltd, le v primeru da tako zahteva zakonodaja.

Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo preko našega ponudnika storitev, ki je lociran v Evropski uniji (Frankfurt, Nemčija) in kateremu vaše osebne podatke zaradi narave dela razkrijemo. Od našega ponudnika storitev zahtevamo, da zaščiti vaše osebne podatke. Naš ponudnik storitev ne sme in mu je prepovedano, da uporablja ali razkrije vaše osebne podatke iz kakršnega koli razloga, razen za delovanje sistema.

Kako dolgo družba hrani osebne podatke

Družba hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno, da izpolni obveznosti iz pogodbe, zaradi katere se podatki obdelujejo. Osebne podatke družba hrani najdlje pet let od dneva, ko ste nam jih posredovali oz. ponovno potrdili soglasje za obdelavo, razen v primeru, da ste že prej umaknili soglasje za hrambo.

Družba lahko obdrži arhivirane osebne podatke za statistično in podobno uporabo tudi dlje, če je to potrebno zaradi poslovnih razlogov in ni z zakonom prepovedano.

Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje in iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc po poteku prej navedenega časa oz. takoj v primeru umika vašega soglasja za obdelavo.

Kako lahko kontaktiram družbo glede zaščite osebnih podatkov

V kolikor želite vpogledati v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na slovenia@helendoron.com.

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS. Vsekakor pa predlagamo, da nas o kakršnemkoli nestrinjanju najprej obvestite, da zadevo uredimo sporazumno.

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

Končne določbe

Družba lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo, na način, da odraža njeno politiko poslovanja ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.

Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave.

O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani www.helendoron.si. 

Skip to content