Počitniški tečaj za najstnike (12-19)
Posvetujte se pri vašem lokalnem centru, kateri tečaj bo za vašega otroka najprimernejši
 Helen Doron's Cool Summer
Helen Doron's Cool Summer

Del tabora je tudi spoznavanje štirih različnih svetovnih kultur, kjer so predstavljeni ljudje in načini življenja, ki jih najstniki še niso doživeli.

Cool Summer uči sprejemanje, spoštovanje in strpnost in ima tri temeljne cilje.

Cilji:

  • Ustvariti okolje, znotraj katerega se lahko najstniki iz različnih okolij skupaj učijo in pogovarjajo z namenom izboljšati razumevanje med različnimi ljudmi in njihovimi kulturami.
  • Izboljšati pisno in ustno izražanje udeležencev tabora v angleščini.
  • Izkusiti edinstveno okolje tabora.

Od prvega dne se udeležence tabora spodbuja k interakciji z dejavnostmi za prebijanje ledu, ki jim omogočajo, da se med seboj spoznajo.

V nadaljevanju udeleženci odkrijejo več o sebi ter o razlikah in podobnostih z ostalimi najstniki v taboru. Del tabora je tudi spoznavanje štirih različnih svetovnih kultur, kjer so predstavljeni ljudje in načini življenja, ki jih najstniki še niso doživeli.

Starost tečajnika
11 do 16 let
Število lekcij
1 teden
Dolžina lekcije
1,5 do 5 ur dnevno
Starost tečajnika
11 do 16 let
Število lekcij
1 teden
Dolžina lekcije
1,5 do 5 ur dnevno

Cool Summer uči sprejemanje, spoštovanje in strpnost in ima tri temeljne cilje.

Cilji:

  • Ustvariti okolje, znotraj katerega se lahko najstniki iz različnih okolij skupaj učijo in pogovarjajo z namenom izboljšati razumevanje med različnimi ljudmi in njihovimi kulturami.
  • Izboljšati pisno in ustno izražanje udeležencev tabora v angleščini.
  • Izkusiti edinstveno okolje tabora.

Od prvega dne se udeležence tabora spodbuja k interakciji z dejavnostmi za prebijanje ledu, ki jim omogočajo, da se med seboj spoznajo.

V nadaljevanju udeleženci odkrijejo več o sebi ter o razlikah in podobnostih z ostalimi najstniki v taboru. Del tabora je tudi spoznavanje štirih različnih svetovnih kultur, kjer so predstavljeni ljudje in načini življenja, ki jih najstniki še niso doživeli.