Pogoji uporabe

Z dostopom in uporabo spletne strani, katere lastnik je Helen Doron d.o.o. (HD), se strinjate z naslednjimi pogoji uporabe:

1. Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani HD pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe, kar stopi v veljavo ob prvem obisku spletne strani. Če se ne strinjate z vsemi pogoji uporabe, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate.

2. HD lahko kadarkoli spremeni, posodobi ali dopolni pogoje uporabe, tako da jih objavi tukaj.

Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče. Nadaljevanje uporabe spletne strani po tem, ko so objavljene spremembe, posodobitve ali dopolnitve, pomeni, da se uporabnik strinja z novimi pogoji uporabe in sprejema tudi pravno zavezujoče posledice uporabe.

3. Vse informacije in podobe na HD spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja HD prepovedano.

4. Imena, slike in logotipi, ki predstavljajo HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ali katerokoli drugo storitev ali izdelek HD ali katerikoli izdelek ali storitev tretje osebe so predmet zaščite avtorskih pravic, oblikovalskih pravic, blagovnih znamk ali patentov HD in/ali tretje osebe.

Nič zapisanega v teh pogojih uporabe se ne sme razlagati, kot da na katerikoli način podeljuje dovoljenje ali pravico do uporabe katerekoli avtorske pravice, oblikovalske pravice, blagovne znamke ali patenta v lasti HD ali katerekoli tretje osebe.

5. Uporabnik se strinja, da bo spletno stran uporabljal zgolj v zakonite namene in na način, ki ne omejuje, zavira ali krši pravice do uporabe spletne strani drugim uporabnikom.

Prepovedano je nadlegovanje ali povzročanje neprijetnosti katerikoli osebi, dodajanje opolzke ali žaljive vsebine ali prekinjanje normalnega pretoka informacij in dialoga znotraj spletne strani.

6. Vsebina spletne strani, vključno z informacijami, imeni, slikami, fotografijami, logotipi in ikonami, ki se nanašajo na HD ali HD pridruženim podjetjem, izdelkom ali storitvam (ali na izdelke in storitve tretjih oseb) je ponujena na osnovi “videnega oziroma tako, kot izgleda” brez kakršnekoli garancije izrecne ali implicitne v obsegu, ki jo dovoljuje oziroma predvideva zakon, vključno z implicitnimi garancijami.

7. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, HD ne odgovarja za škodo, ki bi jo uporabnik spletnega mesta ali katerekoli tretja stranka, ki deluje preko uporabnika spletnega mesta, morebiti utrpel zaradi uporabe spletne strani ali katere koli vsebine ali povezave na spletni strani. HD v nobenem primeru ni odgovorna za katerokoli od navedenih (predvidenih ali nepredvidenih, znanih ali neznanih) izgub ali poškodovanj:

a) izguba podatkov

b) izguba prihodka ali pričakovanega dobička

c) izguba poslovanja

d) izguba priložnosti

e) izguba dobrega imena ali ugleda

f) izgube, ki jih utrpijo tretje stranke ali

g) vsa posredna, posledična, posebna, ali edinstvena škoda, ki izhaja iz uporabe spletne strani, ne glede na obliko delovanja.

8. HD ne jamči, da bodo funkcije, ki jih ima spletna stran delovale neprekinjeno ali brez napak in da bodo napake odpravljene. Prav tako ne jamči, da sta spletna stran in strežnik, na kateri stran gostuje, brez virusov in hroščev.

9. Uporabniki spletne strani so lahko povabljeni, da predložijo svoje prispevke (vključno z besedilom, slikami, grafikami in avdio ali video posnetkov) na spletno stran ali portal HDEE. S predložitvijo navedenih prispevkov, se uporabnik strinja, da dodeljuje HD trajno, brezplačno, neizključno, prenosljivo pravico in licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, ustvarjanje izpeljank, distribucijo, javno ali interno predvajanje (neomejeno geografsko) in / ali za vključitev omenjenega prispevka v druge prispevke, v vseh sedaj poznanih medijih, pa tudi v novorazvitih medijih v prihodnosti za čas za katerega se posamezna pravica lahko podeli na podlagi zakona, in sicer z omejitvami in pravili glede omejtitev zasebnosti vsebovanimi v pravilih o varovanju zasebnosti HD. Uporabnik, ki HD ne želi podeliti pravic na tak način, kot je opisano zgoraj, naj ne predloži svojih prispevkov na spletno stran.

10. Poleg sprejemanja člena 9, s posredovanjem prispevkov na spletni strani, uporabnik jamči:

a) da je predloženi prispevek uporabnikovo avtorsko delo,

b) da ima uporabnik, ki je prispevek predložil pravico, da HD dovoli uporabo prispevka za vse zgoraj naveden primere,

c) da predloženi prispevek ni žaljiv.

d) da omenjeni prispevek ne krši nobenega zakona,

e) da HD ni dolžna kriti nobenih morebitnih pravnih stroškov, škode ali drugih stroškov nastalih zaradi kršitve zgoraj navedenih jamstev s strani uporabnika.

f) da se odpoveduje vsem moralnim pravicam do omenjenega prispevka, ki ga je objavil na spletni strani v zgoraj naveden namen.

11. Uporabnik ne sme na forumu spletne strani predložiti nobenih žaljivih vsebin ali drugih pravno nedovoljenih materialov (to vključuje tekste, grafike, fotografije, zvočne ali video materiale, …).

12. Objava prispevka z namenom, da se stori ali spodbudi kaznivo dejanje, je strogo prepovedana!

13. Vsi dodani materiali morajo biti avtorsko delo uporabnika, ki material prispeva. Uporabniki ne smejo predložiti plagiatov. Prav tako uporabniki ne smejo kršiti pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, patenti, zasebnostjo, publiciteto , zasebne ali lastninske pravice.

14. Mnenja in stališča izražena v komentarjih, so mnenja in stališča uporabnikov in ne odražajo nujno mnenj in stališč HD.

15. Spletna stran HD vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom HD. HD ne jamči za te strani. Uporabnik do teh spletnih strani dostopa na lastno odgovornost.

HD ne prevzema odgovornosti za točnost in zanesljivost katerega koli podatka, mnenja, nasveta ali izjave na spletnih strani tretjih oseb.

HD ponuja te povezave kot dodatno storitev in popestritev na naši spletni strani.

Vključitev takšnih povezav ne pomeni, da HD izrecno podpira ali priporoča spletne strani tretjih oseb. HD ne sprejema odgovornosti za vsebino spletnih strani tretjih oseb.

16. Če se za katerokoli od teh določb ali pogojev ugotovi, da niso v skladu z zakonom, da so neveljavni ali drugače neizvedljivi iz kateregakoli razloga v skladu z zakonodajo katerekoli države, v kateri se ti pogoji in določbe uporabljajo, potem je potrebno v obsegu in znotraj pristojnosti, v kateri ta določba ali pogoj ni zakonit, veljaven ali izvedljiv, to določbo ali pogoj ločiti in odstraniti od ostalih pogojev, preostanek določb in pogojev pa ostane v polni veljavi in zavezujoč.

17. Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z predpisi, ki veljajo v Sloveniji.

©1997 – 2014 Helen Doron Ltd. Vse pravice pridržane.