Angleščina za najstnike od 12 do 19 let

Pogosta vprašanja staršev
 
   

Teen English je zares zabavno učenje.

Teen English

Pri delu s predanimi učitelji v majhnih učnih skupinah do 8 tečajnikov, najstniki prejmejo njim prilagojena navodila, se naučijo izražanja v angleščini in se pripravijo na maturo.

Teen English je popolnoma nov in originalen program, ki je sestavljen iz štirih zaporednih nivojev tečajev in je namenjen tečajnikom med 12 in 19 let.

Teen Talent (A2)

Tečaj je namenjen tistim tečajnikom, ki se znajo sporazumevati, pisati in brati v angleščini na stopnji A1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja. Prvi izmed Teen English programov temelji na zgodbi, ki se odvija čez celoten tečaj. Temelji na zgodbi o skupini najstnikov in njihovih sanj o slavi. Rock zvezde, služenje denarja, reševanje planeta, počitniška potovanja, vse to so le nekatere od tem, ki v pesmih, zgodbah in aktivnostih sestavljajo tečaj Teen Talent.

Vsaka enota je sestavljena iz dveh epizod, ki jih tečajniki poslušajo in nato še preberejo v sklopu skupine.  Prav vsaka posamezna zgodba je napolnjena z napetostjo, duhovitostjo in številnimi zanimivimi dejstvi, obenem pa prinašajo sporočila o vrednotah, ki spodbudijo tečajnike k razmišljanju in napredni skupinski debati.

Tečajniki se naučijo razmišljanja v angleščini, obenem pa napredujejo in razvijajo svoje sposobnosti. Naučijo se tehnik bralnega razumevanja, besedišča in slovnice, ki je v skladu z A2 stopnjo znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju.


Učni komplet za tečaj Teen Talent

Teen Choices (B1)

Tečaj je primeren tako za študente, ki so že zaključili tečaj Teen Talent kot tudi za tečajnike, stare od 12 do 16 let, ki so opravili Helen Doron English preizkusni izpit. 

Teen Choices, druga stopnja Helen Doron Teen English programa, spodbuja najstnike k učenju angleščine skozi zgodbe in aktivnosti, ki pokrivajo zanimive in mladostne tematike. Samo ime Teen Choices izhaja iz skrivnostne zgodbe, ki se razvija skozi celotni tečaj. Najstniki skozi tematska poglavja s teksti za bralno razumevanje, zvočnimi zapisi, čudovitimi pesmimi in zabavnimi nalogami obogatijo svoj besedni zaklad. Vse to otroci spoznavajo skozi edinstveno Helen Doron English metodo.

Na tem tečaju najstniki spoznajo in uživajo ob učenju večine besedišča in slovnice, ki se jih zahteva za dosego stopnje znanja angleščine B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja. Preostalo potrebno besedišče spoznajo v Teen Express (B1+). Študentje skozi tečaj dopolnjujejo besedišče, slovnico, tehnike bralnega razumevanja in razmišljanja v angleščini, vse to v angleščini.

Učni komplet za tečaj Teen Choices
Učni komplet za tečaj Teen Choices

Teen Express (B1+)

Tečaj je namenjen Helen Doron študentom, ki so uspešno zaključili Teen Express tečaj, kot tudi novim študentom, starim od 13 do 17 let in so uspešno opravili test, ki ustreza znanju, zahtevanem na Helen Doron Teen testu.

Na tretji stopnji Teen tečajev najstnikom vzbudimo zanimanje z mladostniškimi avtorskimi zgodbami, pop pesmimi in zabavnimi aktivnostmi. Štiri ločene, vendar vsebinsko povezane zgodbe učijo najstnike pomembnih življenjskih lekcij, kot je prevzemati odgovornost za svoja dejanja in to, da »ne sodimo knjige po njenih platnicah«. Kot pri vseh Helen Doron tečajih, so tudi pri tem pesmi pomemben učni pripomoček. 

Tečajniki se naučijo besedišča, slovnice in bralnega razumevanja v skladu s stopnjo znanja angleščine B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja. Tečajniki se skozi tečaj naučijo razmišljanja v angleščini, obenem pa napredujejo in razvijajo svoje sposobnosti.

Teen Express vključuje 8 avtorskih pop pesmi


Učni komplet za tečaj Teen Express

Teen Success (B2) 

Tečaj je namenjen Helen Doron študentom, ki so uspešno zaključili Teen Express tečaj, kot tudi novim študentom, starim od 14 do 19 let in so uspešno opravili test, ki ustreza znanju, zahtevanem na Helen Doron Teen testu.

Na četrti stopnji Teen tečajev najstnikom vzbudimo zanimanje z mladostniškimi avtorskimi zgodbami, pop pesmimi in zabavnimi aktivnostmi. Štiri ločene, vendar vsebinsko povezane zgodbe učijo najstnike pomembnih življenjskih lekcij, kot so razmišljanje in razumevanje pomena osebnega uspeha ter motivacije. Kot pri vseh Helen Doron tečajih, so tudi pri tem pesmi pomemben učni pripomoček. Teen Success vključuje 4 avtorske zgodbe in 8 avtorskih pop pesmi.

Tečajniki se naučijo besedišča, slovnice in bralnega razumevanja v skladu s stopnjo znanja angleščine B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja. Tečajniki se skozi tečaj naučijo razmišljanja v angleščini, obenem pa napredujejo in razvijajo svoje sposobnosti.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                         Učni komplet za tečaj Teen Success

Predpogoj za vključitev v program Teen English je osnovno znanje govorjenja, branja in pisanja v angleščini.

*Tečaji Teen English so skladni s skupnim evropskim referenčnim okvirjem za angleščino.

Pop glasba iz tečajev Teen English

Metodologija, ki dokazano deluje

Nekdanji Helen Doron English tečajniki

Tečaji za najstnike

Spoznajte nas na BREZPLAČNI predstavitveni uri