Slovenija
 

Young Heroes za otroke iz Ugande

01.04.2017 - Objava Helen Doron English


Young Heroes - sodelovanje s Srečno Hišo in Steho za vse 
 

Pri Helen Doron English Slovenija smo se odločili, da se v sklopu projekta Young Heroes tudi mi, odrasli, prelevimo v male junake skupaj z našimi otroki. Stopili bomo izven ustaljenih miselnih okvirjev in prestopili meje lokalnega okolja v sklopu nacionalne Young Heroes kampanje.

Kako pomagati otrokom iz Ugande?

Društvo Streha za vse sestavlja skupina študentov arhitekture, ki bodo poleti 2017 v Ugandi gradili ‘Amasiko - učni center za otroke, ki živijo na ulicah’. V zgolj osmih tednih bodo mladi bodoči arhitekti v sodelovanju z lokalnimi prebivalci zgradili stavbo, ki bo vsaj 30 otrokom ponudila prostor za bivanje, osnovno izobraževanje in učenje obrtnih spretnosti. »Zgrajena bo z uporabo lokalnih materialov in gradbenih tehnik, po načelu izmenjave znanja in spodbujanja lokalnega gospodarstva,« poudarja Vesna Skubic iz študentskega humanitarnega društva Streha za vse.

K podpori projektu društva Streha za vse se je priključila tudi Srečna hiša, ki deluje v Lukovici pri Domžalah in slovenskim otrokom iz rejniških in socialno ogroženih družin nudi pomoč, podporo in konkreten prostor za igranje, druženje in učenje. Ustanoviteljica Srečne hiše je Alenka Žumbar Klopčič, ki je leta 2010 izdala svojo prvo otroško slikanico, celoten dobiček od prodaje pa namenila za dober namen (sprva za zavetišča za živali, kasneje za pomoč otrokom iz socialno šibkih okolij). Prvi slikanici je sledilo še štirideset ekoslikanic, tudi v angleškem jeziku, katerih namen ni bil le prispevati k okoljski ozaveščenosti najmlajših, temveč še naprej usmerjati dobiček za trajnosten razvoj lokalnega okolja. »Eko knjigice prevzemajo novo misijo, saj bo Srečna hiša ob podpori Helen Doron English Slovenia celotni izkupiček od prodaje v mesecu aprilu in maju 2017 namenila za letošnjo odpravo v Ugando,« pojasnjuje Alenka Žumbar Klopčič.

Z nakupom knjig, ki so na voljo v spletni knjigarni Eko knjiga, v času do Dneva mladosti, 25. maja, bodo bralci prispevali za izgradnjo učnega centra Amasiko za afriške otroke, ki živijo na ulicah. K odkupu slikanic so se zavezali tudi Helen Doron učni centri in studii po Sloveniji, ki bodo za najmlajše v svojih prostorih oblikovali manjše lokalne knjižnice. Obenem bodo v aprilu in maju k nakupu spodbujali tudi starše otrok, vključenih v program Young Heroes.

»Verjamemo, da je projekt skladen s Helen Doron vrednotami, saj bomo skupaj pomagali otrokom do izobrazbe in znanja že v zgodnjem otroštvu. Ob tem bomo otroke spodbudili, da razmislijo o pomenu sožitja med različnimi kulturami. Otroci bodo ustvarjali na temo programa Streha za vse in neposredno nagovarjali otroke iz različnih okolji, kultur. V poletnih mesecih bomo s pomočjo ekipe Streha za vse in Srečne hiše poskrbeli, da sporočila naših otrok priplujejo tudi do bolj oddaljenih delov sveta, vse do Ugande,« pojasnjuje Nina Žerjal, master franšizij Helen Doron English za Slovenijo.

»Otroci marsikdaj težko razumejo kulturne in demografske razlike med ljudmi in zakaj jih okolje dojema kot 'drugačne'. S predstavitvijo projekta Amasiko in različnimi dejavnostmi v sklopu projekta Streha za vse ter Young Heroes bomo otrokom skušali osvetliti različne svetove in kulture, ekologijo, predvsem pa izobrazbene, socialne in ekonomske razlike med ljudmi,« dodaja Vesna Skubic iz študentskega humanitarnega društva Streha za vse.

S projektom bodo pri otrocih spodbujali empatijo, strpnost ter razumevanje, v lokalno okolje pa bomo ponesli sporočilo o sprejemanju vseh otrok, predvsem pa tistih, ki so še bolj potrebni pomoči.
 

Več o Young Heroes
Več o društvu Streha za vse in predstavitev projekta Amasiko na platformi množičnega financiranja. 
Več o Srečni hiši
Eko knjiga, nakup knjig, namenjenih projektu Streha za vse: www.energijadoma.si/en-zalozba