Slovenija
 

Angleščina za najstnike. Angleščina za življenje.

04.09.2018 - Objava Helen Doron English

PRIPRAVA NA MATURO IZ ANGLEŠČINE

Začetek 19. oktober 2018!

Razpisujemo skupino tečaja za pripravo na maturo iz angleščine.
Na srečanjih, z začetkom 19. oktobra 2018, bomo pokrili angleško slovnico, zaobvladali spontan govor (ki poleg splošne življenjske uporabe pride prav tudi na ustnem izpraševanju na maturi) in se znebili strahu pred govorjenjem v angleščini. Pregledali in vadili bomo tudi tipe maturitetnih nalog. Tečaj poteka v majhni skupini po uspešni mednarodni metodi poučevanja, ki že več kot 30 let uspešno deluje v 36 državah po svetu. V sklopu tečaja je potreben nakup učbenika (naročite in prejmete ga v našem centru). Tečaj poteka enkrat tedensko po 60 minut od 19. oktobra do predvidoma sredine maja in ga vodi licenciran učitelj angleščine.

DARILO!
Pri prijavi do 3. 10. vam podarimo bon za brezplačno individualno uro angleščine, ki jo lahko izkoristite tekom šolskega leta 2018/19 za vprašanja pred testi, ponovitev ali dodatno razlago šolske snovi, ali splošno utrjevanje.

Za uspešne rezultate delamo v majhnih skupinah, zato je število mest v skupini omejeno. Za prijavo ali več informacij nas kontaktirajte na 040 303 604 ali sezana@helendoron.com.

 

Angleščina za najstnike. Angleščina za življenje.

Spodbujanje kritičnega razmišljanja.

Oblikovanje idej in govorništvo.

Spoznavanje in razumevanje kultur sveta.

Sodelovanje v ekipi ljudi.

Zaznavanje problematik in iskanje rešitev.

Znanje angleščine je v današnjem svetu pomembno bolj kot kadarkoli. Vendar samo javna osnovna izobrazba in poznavanje jezika nista dovolj za oblikovanje odgovornih in aktivnih državljanov sveta.

Naši pretekli projekti govorijo zase. Samo v preteklem letu smo izvedli projekte, s katerimi smo se vključevali v lokalno okolje ter otrokom in mladim predstavljali miselnost, da lahko tudi majhno dejanje in vsak posameznik pripomore k izboljšanju sveta.

Vrednote Helen Doron

Vrednote Helen Doron segajo preko tečajev angleščine. Pomemben nam je vsak posamezen mladostnik in oblikovanje mladih v odrasle, ki bodo krojili našo prihodnost.

Kako to izvajamo v praksi?

Naši tečaji potekajo izključno v angleščini, s čimer ustvarimo povsem angleško govoreče okolje. Tako se tudi sami otroci in mladi hitreje sprostijo in spontano spregovorijo v angleščini.

Na tečajih obdelamo vse slovnične strukture in pravila ter pravilno uporabo jezika v praksi. Vse to vpletemo v pogovore o življenju, ekologiji, moralnih vprašanjih, znanosti, politiki, vedno prilagojeno starosti otrok.

Tečaje Helen Doron za najstnike so oblikovali eni od največjih strokovnjakov na področju jezikoslovja in razvojne psihologije, zato je struktura vsake učne ure in celotnega tečaja izjemno premišljena in vsak element učenja je na točno določenem mestu z razlogom.

Na tečaju usvajamo retoriko, sistem debate, samostojno raziskovanje in skupinsko reševanje svetovnih vprašanj in osebnih zagat.

Vloga učitelja kot jezikoslovca in učitelja angleščine z univerzitetno izobazbo ni frontalno podajanje snovi, temveč vodenje tečajnikov, da z uporabo razmišljanja in individualnimi spretnostmi sami pridejo do zaključkov tudi glede jezika in slovnice. Učiteljeva vloga tu ni zanemarljiva, saj je vsak korak in navodilo izjemno pomembno, da tečajniki pridejo do pravega zaključka.

Zakaj torej izbrati Helen Doron Teen English?

  • Ker učimo angleščino na izjemno kvaliteten način z merljivimi in trajnimi rezultati.
  • Ker je vsak posameznik pomemben in spodbujamo individualne prednosti.
  • Ker z našimi programi mladi usvajajo veščine, ki jih pripravljajo na samostojno in kvalitetno življenje.
  • Ker razumemo različne učne stile in je poučevanje zaradi majhnih skupin lahko prilagojeno potrebam vsakega učenca posebej.

Ali naši programi sledijo šolskemu?

Odgovor je da in ne. Redko se zgodi, da na tečaju istočasno obravnavamo snov kot v šoli. Razlog za to je spiralno učenje, ki je metoda, pri kateri se v intervalih vračamo k isti temi in jo tako lahko bolj poglobljeno in trajno usvojimo.

Zaradi edinstvene metode snov lahko obdelamo tudi hitreje (in z boljšimi rezultati), zato smo običajno nekaj korakov pred šolo. Obdelamo vse, kar v šoli? Seveda, vse in še mnogo več. Predvsem pa tečajniki trenirajo in usvajajo govorjen jezik, ki je osnova za komunikacijo.

Kako se lahko pridružimo tečaju?

Tečaji potekajo od septembra do junija po šolskem koledarju. V septembru se še lahko priključite obstoječim skupinam. Kontaktirajte nas in povabili vas bomo na uro, ki se je udeležite brezplačno, spoznate naš način dela in tečajnik sodeluje z drugimi v skupini.

Prva predstavitvena ura je pomembna tudi zato, da učitelj oceni predhodno znanje, na podlagi česar lahko predlagamo najustreznejši tečaj.

V šolskem letu za starejše najstnike izvajamo naslednje programe:

  • Teen Talent za 14-15 let
  • Teen Choices za 15-17 let

Izvajamo tudi tečaje za mlajše najstnike od 11 do 14 let. Za brezplačno predstavitveno uro izpolnite kontaktni obrazec.

Pridružite se nam in spoznajte naše programe. V novo šolsko leto z novimi znanji!

 

Nahajamo se v Sežani na naslovu Cesta na Polane 45 (poleg picerije Kantina). Kontakt: sezana@helendoron.com in 040 303 604.