740 Views

Kako se angleški jezik s časom spreminja in razvija

Jamski človek

Jezik je ogledalo ljudi, ki ga uporabljajo, in zrcalo njihove kulture, miselnosti, tehnologije in drugih razvojnih dosežkov, ki vplivajo na njihovo življenje.

Tehnološki razvoj je v zadnjih desetletjih pospešeno napredoval in danes si življenje težko predstavljamo brez računalnikov, pametnih telefonov, neprestane komunikacije in številnih digitalnih informacijskih virov. Postali smo navezani na družbene medije in digitalno komunikacijo, kar je popolnoma spremenilo način našega medsebojnega povezovanja.

Nove tehnologije se nenehno razvijajo in zato potrebujejo novo upodobitev jezika bodisi z izposojo staromodnih besed in prilagajanjem njihovega pomena, da bi ustrezal novemu digitalnemu svetu, bodisi z ustvarjanjem čisto novega besedišča.

Takoj ko začnemo uporabljati nove ali posodobljene naprave, prvotne zastarijo in kaj hitro jih zavržemo in pozabimo. Kar je bilo torej leta 1985 zelo inovativno in uporabno, bo današnjim najstnikom mogoče tuje.

Pomislimo, kako se je angleški jezik razvil v zadnjih 35-ih letih, kako so se medtem spremenila naša življenja in kako preteklost vpliva na sedanjost. Iz generacije v generacijo se spreminja izgovorjava, pojavijo se nove ali izposojene besede, stare besede pa dobijo novo obliko in pomen. Ne glede na to, ali so spremembe hitrejše ali počasnejše, oblikujejo se tako dolgo, dokler se prvotni pomen ne oddalji.

Kje bi bili brez avatarjev, heštegov, memov, spamov, geekov in ostalih angleških izrazov, ki so postali priljubljeni zaradi spleta, ki je za opis novih tehnologij in izkušenj uporabil stare besede. Jezikoslovci predvidevajo, da bo angleški jezik čez 10 let še naprej vladal spletu, tudi med tistimi, ki jim angleščina ni materni jezik. Pričakujejo pa, da se bo tako spremenil, da ne bo podoben jeziku, ki ga poznamo danes. Na spletu, kjer ni takega pritiska, da bi se pravilno pravopisno in slovnično izražali, se med ljudmi, ki niso materni govorci angleščine in ne pazijo preveč na pravilnosti, razvijajo nove oblike jezika.

Druga sekcija
741 Views

Kako se angleški jezik s časom spreminja in razvija

Jamski človek

Jezik je ogledalo ljudi, ki ga uporabljajo, in zrcalo njihove kulture, miselnosti, tehnologije in drugih razvojnih dosežkov, ki vplivajo na njihovo življenje.

Tehnološki razvoj je v zadnjih desetletjih pospešeno napredoval in danes si življenje težko predstavljamo brez računalnikov, pametnih telefonov, neprestane komunikacije in številnih digitalnih informacijskih virov. Postali smo navezani na družbene medije in digitalno komunikacijo, kar je popolnoma spremenilo način našega medsebojnega povezovanja.

Nove tehnologije se nenehno razvijajo in zato potrebujejo novo upodobitev jezika bodisi z izposojo staromodnih besed in prilagajanjem njihovega pomena, da bi ustrezal novemu digitalnemu svetu, bodisi z ustvarjanjem čisto novega besedišča.

Takoj ko začnemo uporabljati nove ali posodobljene naprave, prvotne zastarijo in kaj hitro jih zavržemo in pozabimo. Kar je bilo torej leta 1985 zelo inovativno in uporabno, bo današnjim najstnikom mogoče tuje.

Pomislimo, kako se je angleški jezik razvil v zadnjih 35-ih letih, kako so se medtem spremenila naša življenja in kako preteklost vpliva na sedanjost. Iz generacije v generacijo se spreminja izgovorjava, pojavijo se nove ali izposojene besede, stare besede pa dobijo novo obliko in pomen. Ne glede na to, ali so spremembe hitrejše ali počasnejše, oblikujejo se tako dolgo, dokler se prvotni pomen ne oddalji.

Kje bi bili brez avatarjev, heštegov, memov, spamov, geekov in ostalih angleških izrazov, ki so postali priljubljeni zaradi spleta, ki je za opis novih tehnologij in izkušenj uporabil stare besede. Jezikoslovci predvidevajo, da bo angleški jezik čez 10 let še naprej vladal spletu, tudi med tistimi, ki jim angleščina ni materni jezik. Pričakujejo pa, da se bo tako spremenil, da ne bo podoben jeziku, ki ga poznamo danes. Na spletu, kjer ni takega pritiska, da bi se pravilno pravopisno in slovnično izražali, se med ljudmi, ki niso materni govorci angleščine in ne pazijo preveč na pravilnosti, razvijajo nove oblike jezika.